01 Nov 2020

Agerbeekcup

Gichin Funakoshi - Karate-Do, My Way of Life

Bevat de autobiografie van de man die volgens velen de grondlegger is van het traditionele karate, en die van karate een wereldwijd verspreide vechtkunst heeft gemaakt.

Gichin Funakoshi beschrijft de herinneringen aan zijn jeugd, zijn leraren en zijn inspanningen om de kennis van karate te verspreiden. Het boek (pocket-size) omvat 142 pagina's en is een aanrader voor iedere karate-liefhebber.

Meer informatie
 

SKCA.ORG

Japanse Begrippen

Introductie

 

Karate is een japanse sport, er worden dus voornamelijk japanse termen en begrippen gebruikt in de trainingen en wedstrijden. Hieronder kun je je japans bijschaven, of terugzoeken wat de sensei tijdens de training nou bedoelde.

 

Diversen

Ichi 1
Ni 2
San 3
Shi 4
Go 5
Roku 6
Shichi 7
Hachi 8
Ku 9
Ju 10
Ni-Ju 20
Hyaku 100
Sen 1000
Migi Rechts
Hidari Links
Mae Voorwaarts (verplaatsing)
Sagaru

Achterwaarts (verplaatsing)

Hantai Wisselen van stand of houding
Mawate Omdraaien
Kamae Houding
Kamaete Teken om aangegeven stand aan te nemen
Jiyu Kamae Vrije handhouding welke een zekere gevechtsrealiteit uitdrukt
Obi band
Gi Karate pak
Dojo Trainingsruimte
 

Begin en einde van training

Osu Teken van begrip
Seiza Opdracht om te gaan zitten
Mokuso yame

Einde meditatie

Mokuso Aanvang meditatie
Shomen ni rei Groet aan de Shomen
Sensei ni rei Groet aan de leraar
Sempai ni rei Groet aan de assistent leraar
Otagai ni rei Groet aan de medeleerlingen
Kiritsu Verzoek om op te staan
Osu

Groet. Wordt gebruikt bij het betreden en verlaten van de dojo, bij het werken met een partner, bij het tonen van doorzettingsvermogen en begrip.

 

Standen (tachi)

Heisoku Dachi Voeten gesloten
Musubi Dachi

Hielen tegen elkaar; voeten in V-vorm verbonden. Armen evenwijdig aan het lichaam, pinken tegen zijnaad broek
 

 

Hachiji Dachi Schouderbreedte; voeten naar buiten wijzend
Kiba Dachi 2 x schouderbreedte; voeten evenwijdig
Zenkutsu Dachi

Voorwaartse stand (verhouding 60%-40%)

Kokutsu Dachi

Achterwaartse stand (verhouding 70%-30%)

Fudo Dachi Gevechtsstand; gewicht op beide benen (combinatie tussen zenkutsu- en kiba dachi)
 

Afweertechnieken (uke waza)

Age Uke Opwaartse afweer
Soto Uke Afweer van buiten naar binnen
Uchi Uke Afweer van binnen naar buiten
Gedan Barai Lage afweer
Shuto Uke Afweer met de meskant van de hand
Morote Uke Met andere arm ondersteunde afweer
Kakiwake Uke Dubbele openende afweer
 

Stoottechnieken (tsuki waza)

Oi Zuki

Voorwaartse vuiststoot vanaf zelfde zijde als het naar voren gaande been (stap en stoot tegelijk)

Gyaku Zuki Tegengestelde vorderende vuiststoot
Kizame Zuki Reikende vuiststoot met voorste arm
Nukite

Speerhand steekstoot

 

Trap- en stamptechnieken (keri waza)

Mae Geri Voorwaartse trap met de bal van de voet
Mae Geri Kekomi Voorwaartse stamp met de hiel
Yoko Geri Keage Zijwaartse stijgende trap met meskant voet
Yoko Geri Kekomi Zijwaartse stamp met meskant voet
Mawashi Geri

Cirkelende trap met wreef of de bal van de voet

Ushiro Geri Kekomi Achterwaartse stamp met de hiel
Fumikomi Naar beneden gerichte stamp met meskant voet
Kin Geri Mae geri met de wreef naar het kruis
 

Slagtechnieken (uchi waza)

Shuto Uchi Slag met meskant hand
Uraken Uchi Slag met bovenkant vuist (knokkels)
Tettsui Uchi Slag met hamervuist
 

Trainingsvormen

Kihon Stijltechnische basistraining
Kihon Kumite Stijltechnische basistraining met partner
Kihon Ippon Kumite

1-staps; 1 aanval, 1 afweer, 1 tegenaanval

Kihon Sanbon Kumite

3-staps; 3 aanval, 3 verdediging, 1 tegenaanval

Kihon Gohon Kumite

5-staps; 5 aanval, 5 verdediging, 1 tegenaanval

Kaeshi Ippon Kumite

Aanval; afweer direct gevolgd door voorwaartse tegenaanval; afweer, tegenaanval

Jiyu Ippon Kumite

1-staps gevecht. Afgesproken aanvallen in vrij bewegende vorm

Jiyu Kumite

vrij gevecht

 

Uitvoering kata

Kata Individuele stijloefening volgens een bepaald grondpatroon en een reeks principe vormen als weergave van een re
Shiho Vierhoekstraining (vereenvoudigde kata principe)
Bunkai Applicatie- of toepassingsvorm voor technieken of kata's
Musubi Dachi

Voeten in V-vorm verbonden. Armen evenwijdig aan het lichaam, pinken tegen zijnaad broek

Rei Formele buiging zonder het uitspreken van "osu"
Yoi Wees gereed; stand Hachiji Dachi, vuisten gesloten
Hajime

Begin/vang aan

Yame

Eindigen; aannemen van Hachiji Dachi

Yasume

Ontspannen; tevens afgroeten in Musubi Dachi

Shisei tai Lichaamspositie; verzoek tot het aannemen van een bepaalde houding behorende bij verschillende