01 Nov 2020

Agerbeekcup

Gichin Funakoshi - Karate-Do, My Way of Life

Bevat de autobiografie van de man die volgens velen de grondlegger is van het traditionele karate, en die van karate een wereldwijd verspreide vechtkunst heeft gemaakt.

Gichin Funakoshi beschrijft de herinneringen aan zijn jeugd, zijn leraren en zijn inspanningen om de kennis van karate te verspreiden. Het boek (pocket-size) omvat 142 pagina's en is een aanrader voor iedere karate-liefhebber.

Meer informatie
 

SKCA.ORG

Contributie

Voor de proefmaand of beginnerscursus betaal je het verschuldigde bedrag contant aan de penningmeester of aan de lesgever. Na afloop van deze periode vindt volledige inschrijving plaats en betaal je het lesgeld per machtiging. Na het inleveren van het ingevulde aanmeldingsformulier en het betalen van contributie, ben je officieel lid van de vereniging. 

Klik hier voor het inschrijfformulier.

 

Proefmaand

Eén (1) maand onbeperkt op proef: 20 euro (kids 15 euro).

 

Beginnerscursus

Bekijk de beginnerscursus pagina voor meer informatie.

 

Reguliere contributie

Het seizoen loopt van september tot en met juni, net als een schoolseizoen. Dit betekent dat je in september voor het hele seizoen betaalt.

Betaling per machtiging is voor de penningmeester van de club het makkelijkstom te verwerken.

Voor ouders en kinderen met Stadspas kan het interessant zijn om te kijken of je subsidie kunt aanvragen van het Jeugdsportfonds (meestal via schoolmaatschappelijk werk). Je kunt dan helemaal gratis sporten!

Klik hier hoe het werkt. Klik hier voor het vooringevulde formulier voor de aanvraag.

 

Betaaldatum seizoen: 1 september

 

Betaling per seizoen (sept t/m juni 2019-2020)

Het normale tarief staat in de eerste kolom. Dit geldt ook voor Jeugdsportfonds.

Een korting van 10% geldt voor gezinsleden van mensen die al lid zijn, of personen met een stadspas die niet met Jeugdsportfonds trainen; zie tweede kolom.
Een korting van 20% geldt als er in een gezin twee leden met stadspas zijn, die geen Jeugdsportfonds hebben. Dan krijgt het eerste lid 10% korting (tweede kolom) en het tweede lid krijgt 20% korting (derde kolom).

                              normaal     10% korting      20% korting

                                       tarief       (gezinslid)      

Kinderen 7 - 13 jaar:   € 176,- € 159,- € 141,-

Jeugd 14 - 17 jaar:      € 211,- € 189,- € 168,-

Volwassenen 18+:       € 327,- € 294,- € 262,-

 

  • Let op: je lidmaatschap loopt door tot wederopzegging.
  • Betaling alleen mogelijk per machtiging.
  • Als leeftijd telt voor het hele kalenderjaar de leeftijd op 1 september aan het begin van het seizoen. Voor derde en volgende gezinsleden geldt ook de gezinslidcontributie. Het oudste lid geldt in principe als gezinshoofd en betaalt de volledige contributie. Als een kind eerder is begonnen dan de volwassene, dan krijgt de ouder het eerste jaar de gezinskorting. In het nieuwe seizoen wordt de ouder het gezinshoofd en krijgt het kind de gezinskorting.
  • Je betaalt per seizoen (september t/m juni): wil je stoppen, dan zeg je op voordat het nieuwe seizoen begint, uiterlijk 15 september. Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar: penningmeester@skca.org.
  • Bij ziekte en vakantie dient de contributie doorbetaald te worden; uitzonderingen zijn alleen mogelijk na overleg met het bestuur (penningmeester).
  • Als iemand halverwege een periode binnenkomt krijgt hij of zij een afwijkende rekening. Hierbij wordt gerekend met halve of hele maanden. Dus als je half januari lid wordt, dan betaal je alleen nog de contributie vanaf half januari t/m juni voor het betreffende seizoen.
  • Indien je een afwijkende regeling voor de betaling wilt, kun je een verzoek indienen bij de penningmeester (penningmeester@skca.org).

 

Het rekeningnummer van de vereniging is: NL81INGB0005116864, ovv SKCA Amsterdam.

 

Als je je opgeeft voor de beginnerscursus en/of daarna lid wordt van de vereniging, moet je je goed realiseren dat je vanaf dat moment een sport beoefent waarbij je tijdens een training geblesseerd kunt raken. Dit is altijd vervelend, niet alleen voor degene die de blessure oploopt, maar ook voor degene die de blessure (per ongeluk) heeft bezorgd. Hoewel het eigenlijk vanzelfsprekend is, wordt er door de vereniging met nadruk op gewezen dat je uiteraard een ziektekostenverzekering moet hebben.

 

Lidmaatschap KBN

Bij de Karate-do Bond Nederland (KBN) zijn alle karate-stijlen vertegenwoordigd. Wil je ook aan wedstrijden deelnemen in dit systeem of examen doen bij de KBN, dan is lidmaatschap aan te bevelen. Informatie over lidmaatschap van de KBN kun je vindne op www.karatebond.nl

Het aansluitnummer van SKCA is 05-158.